Teknolojik Boru Hatları İmalat ve Montajı

Endüstri tesislerinde, ünite içi-ünite dışı, yer altı-yer üstü, yüksek ve alçak basınçlı, krom ve karbon çelik boru donanım imalat ve montajı. Proses boru hattı, Buhar tesisatı, Kızgın yağ hatları, Kızgın su hatları, Su ve Hava tesisatları, Proses soğutma hatları, Yangın sprinkler ve hidrant  sistemi,Boru hatlarına dahil mekanik ekipman montajları,pompa ve yardımcı istasyonların kurulumu,Boru köprüsüne bağlı çelik konstrüksiyon montajı,Boru support imalat ve montajı,Boru hatları hidrostatik,su ve hava Testleri,Boruların kumlama boya ve izolasyon işleri.

Şirketimiz boru hatları imalat ve montaj işlerinde uluslar arası standartlarda sertifikalandırılmış kaynakçı ve personeli ile gerek sanayi tesisleri gerekse akaryakıt depolama tesisleri boru hat ve donanım montajı konularında fevkalade yüksek bir deneyime sahiptir.

Endüstriyel tesislerin her türlü boru donanım projelendirilmesi,planlanması ve izometrik resimlerinin çizilmesi,tesis edilip uygulanması-devreye alınması yapılmaktadır.

Buhar Tesisatı

buhar-tesisatiBuhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yeri doldurulamayan, çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister. Proses amaçlı bir buhar sistemini çeşitli alt sistemler halinde incelemek mümkündür. Birinci alt sistem yakıt hazırlama ve yakma sistemidir. Bu bildiride endüstride buhar üretiminde en yaygın kullanılan fuel oil yakma sistemleri üzerinde durulmuştur.
Fuel oil yakılmasında,yakıtın ısıtılması ana işlemdir. İkinci alt sistem olarak su hazırlama ele alınabilir. Suyun buhar kazanına beslenmeden önce hazırlanması gerekir. Bu işlemler içinde suyun filtrelenmesi, yumuşatılması, gazının alınması ve ön ısıtılması sayılabilir. Üçüncü alt sistem buhar hatlarıdır. Buhar hatlarının tesisi belirli tekniklerin uygulanmasını gerektirir. Aynı zamanda buhar hatlarının tasarımı yakıt tüketimi ve proses kalitesini doğrudan etkiler. Dördüncü alt sistem kondens hatlarıdır. Buhar tesislerinin işletme açısından en problemli bölümü kondens hatlarıdır. Kondens mümkün olduğu kadar geri döndürülmeli, kondens hatları tekniğine uygun olmalı ve kondensteki enerji geri kazanılmalıdır. Beşinci ve altıncı sistemler olarak kazan üzerindeki emniyet ve kontrol elemanları ile buhar sistemindeki enerji geri kazanmaya veya tasarrufuna yönelik cihazlar ifade edilebilir.Buharlı sistemler alçak basınç ve yüksek basınç olarak iki guruba ayrılabilir.
Grup 1 : Alçak basınçlı buharlı ısıtma sistemleri : Buhar basıncı, Buhar kazanları için teknik kurallar TRD 701’e göre maksimum 1 bar olan sistemlerdir.
Grup 2 : yine aynı standarda göre çalışma basıncı 1 bar üzerinde olan sistemlerdir.

Buharın yüksek sıcaklık ve yüksek ısı taşıma özelliği nedeni ile endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler, tekstil uygulamaları gibi yerlerde tercih edilir. Bunun yanında eğer buhar ihtiyacı az ve lokal ise daha çok buhar jeneratörleri tercih edilebilir.

Kızgın Su Tesisatı

Özellikle blok ve toplu konut gibi saha uygulamalarında, bölgesel ısıtma (köy, kasaba, endüstriyel alanlar) ve özel proses ihtiyaçlarında çıkış sıcaklığı 110 ‘C veya 120 ‘C olan kızgın sulu sistemler tercih edilir. Kullanılan yakıt içerisindeki kükürt miktarı yüksek ise kazana dönüş sıcaklığını yükseltmek ve korozyonu önlemek içinde yine kızgın sulu sistemler tercih edilebilir.

kizgin-su-tesisasi

Kızgın Yağ Tesisatı

kizgin-yag-tesisatiKaynama sıcaklıkları 260 ‘C ve 390 ‘C arasında değişen ısı transfer yağları kullanılan sistemlerdir. Kimya sanayi, kurutma ve pişirme gibi yüksek çalışma sıcaklıklarına ihtiyaç duyulan alanlarda tercih edilir. Kızgın yağın tercih edilmesindeki en önemli etken diğer sistemlerin aynı sıcaklığa ulaşmak için yüksek basınçlar gerektirmesidir. Kızgın yağlı sistemlerde en üst noktadaki basınç 1 bar kadardır. Bu sayede diğer yüksek basınçlı sistemlerin gerektirdiği güvenlik önlemleri minimize edilmiş olur.

 

 

 

 

 

 

Basınçlı Hava Tesisatı

basincli-hava-tesisati

Endüstriyel fabrikalardan, küçük işletmelerde, imalathanelerde, hastanelerde, proses işlemleri gibi birçok yerlerde kullanılmaktadır. Basınçlı hava tesisatları tasarlanırken, öncelikle kullanmak maksadına dönük olarak cihazların ihtiyaçları belirlenir, kullanım yerine bağlı olarak bir eş zaman faktörü ile toplam ihtiyaç tespit edilir, hastane veya servis istasyonlarında bu oran %80-90 olabileceği gibi küçük işletmelerde %25-30 lar mertebesinde olabilir.

Standart Bir Kompresör Dairesini Oluşturan Makina ve Aygıtlar:

 

 • Kompresör
 • Hava Tankı
 • Ön Filtre
 • Genel Maksatlı Filtre
 • Basınçlı Hava Kurutucusu
 • Hassas Filtre

Yangın Söndürme Sistemleri

yangin-sondurme-sistemleriKamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, dizayn edilmeli ve uygulaması bu kriterlere göre yapılmalıdır.

Binalarda ve endüstriyel tesislerde yangına ilk müdahele genellikle taşınabilir söndürme cihazları kimyasal kuru tozlu veya karbondioksitli ile yapılır. Başarılı olunamazsa yangın dolaplarından su ile müdahele edilir ve bastırılamazsa otomatik sprinkler sistemi ve daha sonrada itfaiye devreye girer. Sulu, kuru kimyasal tozlu ve karbondioksitli söndürme sistemleri dışında temiz gazlı ve köpüklü söndürme sistemleri de mevcuttur.

Yangın Tesisatı Sistemleri ;

 • Bina içi yangın dolap sistemleri
 • Saha tipi hidrant yangın dolap sistemleri
 • Sulu ve kuru sprinkler sistemleri
 • Köpüklü söndürme sistemleri
 • Yangın pompa istasyonları

Uygulama Alanları ;

Fabrikalar, İdari Binalar, Toplu konutlar, Depolar, Kapalı otoparklar, Arşivler, Hastaneler, Boyahaneler, Otel, Hastane,İş merkezleri, Endüstri tesisleri, Mutfaklar.