Otomatik Kontrol Sistemleri

otomatik-kontrol-sistemleriKontrol işlemlerinin, kontrol edilmek istenen olay etrafında kurulmuş bir karar mekanizması tarafından, doğrudan insan girişimi olmaksızın gerçekleştirilebilmesidir. Otomatik kontrol, özellikle mühendislik sistemlerinde giderek daha çok önem kazanmaktadır.

Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir :
Otomatik kontrol, insanları monoton tekrarlı işlerden kurtararak zeka ve düşünebilme yeteneklerini daha iyi kullanabilecekleri işlere yönelmelerini sağlar.Otomatik kontrol, insanın fizyolojik yeteneklerini aşan ( çok hızlı, çok hassas, yüksek kuvvetler gerektiren ve tehlikeli gibi) uygulamalarda insanın hakimiyetini kolaylaştırır.Otomatik kontrolün mühendislik sistemlerinde kullanılması, gerek teorik tasarım gerekse gerçekleştirme ve uygulama bakımından daha sade, daha esnek, kolayca ayarlanabilen ve yüksek verimli çözümlere imkan vermektedir. Bilgisayarların mühendislik uygulamalarında yaygın biçimde kullanılması kontrol yöntemlerinin daha etkin olarak uygulanmasına yol açmıştır.

Domestik veya Endüstriyel ortamda gerçekleştirilmiş bir otomatik kontrol sisteminden;

  • Sistemin güvenliği ve kararlılığının sağlaması
  • Kolay anlaşılır, tamir edilebilir ve değiştirilebilir olması
  • Sistemin performansını istenen düzeye çıkarması
  • Yatırım ve işletme maliyeti açısından ucuz olması istenir.

Sistem elemanlarının secimi ve ayarı bu ilkeler doğrultusunda yapılır. Bu koşulların gerçekleştirilmesi için kontrol edilecek sistemin yapısının ve dinamik özelliklerinin çok iyi bilinmesi.