FAALİYETLERİMİZ

1. Teknolojik Borulama ve Donanımları

Endüstri tesislerinde, ünite içi-ünite dışı, yer altı-yer üstü, yüksek ve alçak basınçlı, krom ve karbon çelik boru donanım imalat ve montajı. Proses boru hattı, Buhar tesisatı, Kızgın yağ hatları, Kızgın su hatları, Su ve Hava tesisatları, Proses soğutma hatları, Yangın sprinkler ve hidrant sistemi, Boru hatlarına dahil mekanik ekipman montajları, pompa ve yardımcı istasyonların kurulumu, Boru köprüsüne bağlı çelik konstrüksiyon montajı,Boru support imalat ve montajı, Boru hatları hidrostatik,su ve hava Testleri, Boruların kumlama boya ve izolasyon işleri. Şirketimiz boru hatları imalat ve montaj işlerinde uluslar arası standartlarda sertifikalandırılmış kaynakçı ve personeli ile gerek sanayi tesisleri gerekse akaryakıt depolama tesisleri boru hat ve donanım montajı konularında   fevkalade yüksek bir deneyime sahiptir. Endüstriyel tesislerin her türlü boru donanım projelendirilmesi,planlanması ve izometrik
resimlerinin çizilmesi,tesis edilip uygulanması-devreye alınması yapılmaktadır.

– Buhar Tesisatı

Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de yeri doldurulamayan, çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister. Proses amaçlı bir buhar sistemini çeşitli alt sistemler halinde incelemek mümkündür. Birinci alt sistem yakıt hazırlama ve yakma sistemidir. Bu bildiride endüstride buhar üretiminde en yaygın kullanılan fuel oil yakma sistemleri üzerinde durulmuştur. Fuel oil yakılmasında, yakıtın ısıtılması ana işlemdir. İkinci alt sistem olarak su hazırlama ele alınabilir. Suyun buhar kazanına beslenmeden önce hazırlanması gerekir. Bu işlemler içinde suyun filtrelenmesi, yumuşatılması, gazının alınması ve ön ısıtılması sayılabilir. Üçüncü alt sistem buhar hatlarıdır. Buhar hatlarının tesisi belirli tekniklerin uygulanmasını gerektirir. Aynı zamanda buhar hatlarının tasarımı yakıt tüketimi ve proses kalitesini doğrudan etkiler. Dördüncü alt sistem kondens hatlarıdır. Buhar tesislerinin işletme açısından en problemli bölümü kondens hatlarıdır. Kondens mümkün olduğu kadar geri döndürülmeli, kondens hatları tekniğine uygun olmalı ve kondensteki enerji geri kazanılmalıdır. Beşinci ve altıncı sistemler olarak kazan üzerindeki emniyet ve kontrol elemanları ile buhar sistemindeki enerji geri kazanmaya veya tasarrufuna yönelik cihazlar ifade edilebilir.Buharlı sistemler alçak basınç ve yüksek basınç olarak iki guruba ayrılabilir.
Grup 1 : Alçak basınçlı buharlı ısıtma sistemleri : Buhar basıncı, Buhar kazanları için teknik kurallar TRD701’e göre maksimum 1 bar olan sistemlerdir.
Grup 2 : yine aynı standarda göre çalışma basıncı 1 bar üzerinde olan sistemlerdir. Buharın yüksek sıcaklık ve yüksek ısı taşıma özelliği nedeni ile endüstriyel mutfaklar, çamaşırhaneler, tekstil uygulamaları gibi yerlerde tercih edilir. Bunun yanında eğer buhar ihtiyacı az ve lokal ise daha çok buhar jenaratörleri tercih edilebilir.

– Kızgın Su Tesisatı

Özellikle blok ve toplu konut gibi saha uygulamalarında, bölgesel ısıtma (köy, kasaba, endüstriyel alanlar) ve özel proses ihtiyaçlarında çıkış sıcaklığı 110 ‘C veya 120 ‘C olan kızgın sulu sistemler tercih edilir. Kullanılan yakıt içerisindeki kükürt miktarı yüksek ise kazana dönüş sıcaklığını yükseltmek ve korozyonu önlemek içinde yine kızgın sulu sistemler tercih edilebilir.

– Kızgın Yağ Tesisatı

Kaynama sıcaklıkları 260 ‘C ve 390 ‘C arasında değişen ısı transfer yağları kullanılan sistemlerdir. Kimya sanayi, kurutma ve pişirme gibi yüksek çalışma sıcaklıklarına ihtiyaç duyulan alanlarda tercih edilir. Kızgın yağın tercih edilmesindeki en önemli etken diğer sistemlerin aynı sıcaklığa ulaşmak için yüksek basınçlar gerektirmesidir. Kızgın yağlı sistemlerde en üst noktadaki basınç 1 bar kadardır. Bu sayede diğer yüksek basınçlı sistemlerin gerektirdiği güvenlik önlemleri minimize edilmiş olur.

– Basınçlı Hava Tesisatı

Endüstriyel fabrikalardan, küçük işletmelerde, imalathanelerde, hastanelerde, proses işlemleri gibi birçok yerlerde kullanılmaktadır. Basınçlı hava tesisatları tasarlanırken, öncelikle kullanmak maksadına dönük olarak cihazların ihtiyaçları belirlenir, kullanım yerine bağlı olarak bir eş zaman faktörü ile toplam ihtiyaç tespit edilir, hastane veya servis istasyonlarında bu oran %80-90 olabileceği gibi küçük işletmelerde %25-30 lar mertebesinde olabilir.
Standart Bir Kompresör Dairesini Oluşturan Makina ve Aygıtlar:

 • Kompresör
 • Hava Tankı
 • Ön Filtre
 • Genel Maksatlı Filtre
 • Basınçlı Hava Kurutucusu
 •  Hassas Filtre

– Yangın Söndürme Sistemleri

Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, dizayn edilmeli ve uygulaması bu kriterlere göre yapılmalıdır.
Binalarda ve endüstriyel tesislerde yangına ilk müdahele genellikle taşınabilir söndürme cihazları kimyasal kuru tozlu veya karbondioksitli ile yapılır.Başarılı olunamazsa yangın dolaplarından su ile müdahale edilir ve bastırılamazsa otomatik sprinkler sistemi ve daha sonra da itfaiye devreye girer. Sulu, kuru kimyasal tozlu ve karbondioksitli söndürme sistemleri dışında temiz gazlı ve köpüklü söndürme sistemleri de mevcuttur.

Yangın Tesisatı Sistemleri ;

 • Bina içi yangın dolap sistemleri
 • Saha tipi hidrant yangın dolap sistemleri
 • Sulu ve kuru sprinkler sistemleri
 • Köpüklü söndürme sistemleri
 • Yangın pompa istasyonları

Uygulama Alanları ;
Fabrikalar, İdari Binalar, Toplu konutlar, Depolar, Kapalı otoparklar, Arşivler, Hastaneler, Boyahaneler, Otel, Hastane,İş merkezleri, Endüstri tesisleri, Mutfaklar.

– Otomatik Kontrol Sistemleri

Kontrol işlemlerinin, kontrol edilmek istenen olay etrafında kurulmuş bir karar mekanizması tarafından, doğrudan insan girişimi olmaksızın gerçekleştirilebilmesidir. Otomatik kontrol, özellikle mühendislik sistemlerinde giderek daha çok önem kazanmaktadır.
Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir :
Otomatik kontrol, insanları monoton tekrarlı işlerden kurtararak zeka ve düşünebilme yeteneklerini daha iyi kullanabilecekleri işlere yönelmelerini sağlar.Otomatik kontrol, insanın fizyolojik yeteneklerini aşan ( çok hızlı, çok hassas, yüksek kuvvetler gerektiren ve tehlikeli gibi) uygulamalarda insanın hakimiyetini kolaylaştırır.Otomatik kontrolün mühendislik sistemlerinde kullanılması, gerek teorik tasarım gerekse gerçekleştirme ve uygulama bakımından daha sade, daha esnek, kolayca ayarlanabilen ve yüksek verimli çözümlere imkan vermektedir. Bilgisayarların mühendislik uygulamalarında yaygın biçimde kullanılması kontrol yöntemlerinin
daha etkin olarak uygulanmasına yol açmıştır.
Domestik veya Endüstriyel ortamda gerçekleştirilmiş bir otomatik kontrol sisteminden;

 • Sistemin güvenliği ve kararlılığının sağlaması
 • Kolay anlaşılır, tamir edilebilir ve değiştirilebilir olması
 • Sistemin performansını istenen düzeye çıkarması
 • Yatırım ve işletme maliyeti açısından ucuz olması istenir.

Sistem elemanlarının secimi ve ayarı bu ilkeler doğrultusunda yapılır. Bu koşulların gerçekleştirilmesi için kontrol edilecek sistemin yapısının ve dinamik özelliklerinin çok iyi bilinmesi.

– Isı İzolasyon Sistemleri

Otomotiv, Gıda, Çimento , petrokimya , tekstil , ilaç , enerji dönüşüm santralleri vb. sanayi tesislerinde ve fabrikalarda sıcak/soğuk boru tesisatlarının, sıcaklık ve koşullara uygun izolasyon ve kaplama malzemesinin tip ve kalınlık seçimi ile uluslararası standartlarda teknik izolasyon uygulaması yapılmaktadır.
Boru,tank,depo,kazan ve ekipmanlarının sıcak ve soğuk ısı yalıtım izolasyon

 • Camyünü,taşyünü,seramik yünü,vb.sıcak tesisat
 • Kauçuk köpüğü , Foamglass , Polietilen vb. soğuk tesisat
 • Sıcak-Soğuk boru tesisatı , ekipman , yüzey , tank , Elektrofiltre , kazan vb izolasyonları.
 • Vana connector-kompansatör izolasyon ceketleriProjelendirme , imalat , malzeme temini , montaj işleri

2. Tank ve Silo İmalat Montajı

Endüstri tesislerinin ihtiyaçlarına uygun çeşitli standarttaki; Yer altı-Yer üstü sıvı madde depolama Tankları, Akaryakıt depolama Tankları, Sabit, Konik, Kubbe, Yüzer tavanlı tanklar, Basınçlı ve basınçsız kaplar, Krom ve Karbon özel tank imalatları. Belirlenen tonaj ve kapasite, API standartları ve işverenin isteğine göre; ebatlarının belirlenerek, tecrübeli kadromuzla, yerinde, kısa sürede ve titizlikle imalatı gerçekleştirilir. Yüksek irtifalı kazan daireleri bacalarını da bu kapsama almaktayız, enerji santral bacaları, dayanıklı, fonksiyonel ve işverenin ihtiyaçları ışığında fizibilitesi yapılmak suretiyle imalatı gerçekleştirilir. Bütün yüzeylerin zamanla yıpranıp aşınmış boyalı olanların korozyona uğramış kullanıma elverişsiz hale gelmiş dış ve iç yüzeylerin ortama ve kullanım alanlarına uygun olarak KUMLANIP yüzeyinin temizlenip boyaya uygun hale getirilerek istenilen şartlarda boyanmasını da firmamız gerçekleştirmektedir. Endüstriyel tesislerinin ihtiyaç doğrultusunda yapımına gereksinim duyduğu tank imalatlarının projelendirilmesi, planlanması ve resimlerinin çizilmesi, tesis edilip uygulanması devreye alınması yapılmaktadır.

3. Çelik Konstrüksiyon

Kalite, güven, tecrübe, hız, müşteri memnuniyeti ilkelerini öncelikli olarak benimsemiş olan
İZOBOR LTD ŞTİ ;

 • Anahtar Teslimi Sanayi Yapıları ;
 • Fabrika ve Depo Yapıları ;
 • Spor Yapıları ;
 • Soğuk Hava Depo Yapıları ;
 • Garaj Yapıları ;
 • Çatı ve Cephe Kaplamaları ;

Konularında; tasarımdan statiğe, projelendirmeden uygulamaya, tüm hizmet vermektedir. Gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez yapı sistemi olan çelik konstrüksiyon yapı sistemleri özellikle deprem kuşağında bulunan ülkeler için de en uygun yapı sistemidir. elastisite modülü ve mukavemeti yüksek, izotropik bir malzemedir. sünek bir yapıya sahip olduğu için büyük şekil değiştirme kabiliyeti vardır bundan dolayıdır ki depreme dayanıklıdır. Yapıların tadilat ve demontaj özelliği vardır. Çoğu zaman fabrika ortamında işlendiğinden üretim, hava şartlarından etkilenmez. Üretim kaliteli ve kısa sürelidir. Yapı sistemleri ile konvansiyonel yapılara göre daha büyük açıklıklar geçilebilir. Değişik mimari geometrilere, mukavemet ve estetik ile mükemmel cevap verir. Temel zemini zayıf olan binalarda, özellikle deprem bölgelerinde güvenle kullanılır. Uygulamada, çoğu kez çelik iskeletli yapıların betonarme iskeletli yapılara göre daha pahalı
bir maliyette olmaları ile açıklanmaya çalışılır. Bu gerekçe, sıradan betonarme yapılar için kabul edilebilirse de özellikle depreme dayanıklı olarak projelendirilen ve her bakımdan çok sıkı bir denetim ile projesine uygun olarak inşa edilen betonarme bir yapının da çelik bir yapı kadar maliyetli olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca, taşıyıcı elemanların tasarımında, malzeme olarak salt çelik yerine, çelik-betonarme kompozit (karma) kullanım da olanak dahilindedir. Taşıyıcı sistemler kompozit elemanlar kullanılarak oluşturulduğunda, çelik enkesitlerde ekonomi sağlanabilmekte ve şekil değiştirmelerde büyük ölçüde azalmaktadır. Dolayısıyla, konuya uygun taşıyıcı sistem türü kullanılma koşuluyla, çelik inşaatın pahalı olmasından pek söz edilemez. Çelik Konstrüksiyonun, betonarme konstrüksiyona göre gerek zorluğu, gerek proje, gerekse imalat ve montaj aşamalarında, çok daha vasıflı teknik eleman gereksinimidir. Sıradan bir mimar, mühendis, usta ve sıradan bir atölye, çelik konstrüksiyon hesabı, imalatı ve montajı yapamaz.

4.Basınçlı ve Basınçsız Kaplar

Endüstriyel tesislerin ihtiyacına göre gerekli tasarımı gerçekleştirilip,imalat ve montajı yapılmaktadır.

 • Basınçlı Kaplar.

Basınçlı kap tasarımında göz önünde bulundurulması gereken koşullar:

 • İşletme basıncı ve sıcaklığı
 • Kap boyutları
 • Malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri
 • Başlık ve bombe türü
 • Yenim (korozyon) payı
 • İç eklenti ve parçalar
 • Boru bağlantı ağızları nozul ve flanşları
 • Rüzgar yükü, deprem yükü, zemin özelliği ve iklim koşulları

Bir basınçlı kap tasarımında yukarıda sayılanların yanında TS, EN ve ilgili diğer normları da dikkate alınmalıdır

 1. Buhar Kazanları.
 2. Skoç Buhar Kazanları
 3. Yarım Silindir Buhar Kazanları
 4. Karşı basınçlı Buhar Kazanları
 5. Yarım Silindirik Ocaklı Buhar Kazanları

Su borulu kazanlar yukarıda belirtilen buhar kazanlar ilk dört sırası 0,5 (atü) ile 22(atü) işletme basınçları ve 1000 (m2) ısıtma yüzeyine kadar yapılmaktadır. Su borulu kazanların işletme basınçları 125(atü) buhar sıcaklıkları 550(oC)‘a kadar çıkmaktadır.
Kazanlar yakıt türüne göre üç grupta toplanır:
-Katı Yakıtlı Buhar Kazanları

 • Elle Beslemeli
 • Vidalı Stokerle Beslemeli
 • İleri itimli stokerle beslemeli
 • Döner Zincirli Izgaralı beslemeli
 • Akışkan yataklı

-Sıvı Yakıtlı Buhar Kazanları

 • Motorin Yakıtlı
 • Fuel-Oil Yakıtlı

-Gaz Yakıtlı Buhar Kazanlar

 • LPG yakıtlı Kazanlar
 • LNG (Doğalgaz) yakıtlı kazanlar

2.Likit Oksijen Tankları

 • Araç Üzeri Tankları
 • Sabit Tanklar

Bu tankların iç cidarı AISI 304-L kalite paslanmaz sacdan olup üretimde TIG (Tungsten Inert Gas) veya MIG (Metal Inert Gas) kaynağı kullanılmaktadır. Kaynaklar %100 film kontrolüne tabi tutulmaktadır. Dış cidar ST–37 sacdan yapılmakta olup iki yüzey arası patlatılmış perlit ile doldurulmak ve havası alınarak sızdırmazlık sağlamaktadır. Evaparatörler ekstrüzyonla üretilmiş kanatçıklı profil alüminyum borulardan üretilmiştir.