Buhar Kazanları

1. Skoç Buhar Kazanları
2. Yarım Silindir Buhar Kazanları
3. Karşı basınçlı Buhar Kazanları
4. Yarım Silindirik Ocaklı Buhar Kazanları
Su borulu kazanlar yukarıda belirtilen buhar kazanlar ilk dört sırası 0,5 (atü) ile 22(atü) işletme basınçları ve 1000 (m2) ısıtma yüzeyine kadar yapılmaktadır. Su borulu kazanların işletme basınçları 125 (atü) buhar sıcaklıkları 550(oC)‘a kadar çıkmaktadır.
Kazanlar yakıt türüne göre üç grupta toplanır:

-Katı Yakıtlı Buhar Kazanları

  • Elle Beslemeli
  • Vidalı Stokerle Beslemeli
  • İleri itimli stokerle beslemeli
  • Döner Zincirli Izgaralı beslemeli
  • Akışkan yataklı

-Sıvı Yakıtlı Buhar Kazanları

  • Motorin Yakıtlı
  • Fuel-Oil Yakıtlı

-Gaz Yakıtlı Buhar Kazanlar

  • LPG yakıtlı Kazanlar
  • LNG (Doğalgaz) yakıtlı kazanlar