Basınçlı ve Basınçsız Kaplar

Endüstriyel tesislerin ihtiyacına göre gerekli tasarımı gerçekleştirilip,imalat ve montajı yapılmaktadır.

Basınçlı Kaplar

Basınçlı kap tasarımında göz önünde bulundurulması gereken koşullar:

 • İşletme basıncı ve sıcaklığı
 • Kap boyutları
 • Malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri
 • Başlık ve bombe türü
 • Yenim (korozyon) payı
 • İç eklenti ve parçalar
 • Boru bağlantı ağızları nozul ve flanşları
 • Rüzgar yükü, deprem yükü, zemin özelliği ve iklim koşulları

Bir basınçlı kap tasarımında yukarıda sayılanların yanında TS, EN ve ilgili diğer normları da dikkate alınmalıdır.

 1. Buhar Kazanları.
 2. Skoç Buhar Kazanları
 3. Yarım Silindir Buhar Kazanları
 4. Karşı basınçlı Buhar Kazanları
 5. Yarım Silindirik Ocaklı Buhar Kazanları

Su borulu kazanlar Yukarıda belirtilen buhar kazanlar ilk dört sırası 0,5 (atü) ile 22(atü) işletme basınçları ve 1000 (m2) ısıtma yüzeyine kadar yapılmaktadır. Su borulu kazanların işletme basınçları 125(atü) buhar sıcaklıkları 550(oC)‘a kadar çıkmaktadır.
Kazanlar yakıt türüne göre üç grupta toplanır:

Katı Yakıtlı Buhar Kazanları

 • Elle Beslemeli
 • Vidalı Stokerle Beslemeli
 • İleri itimli stokerle beslemeli
 • Döner Zincirli Izgaralı beslemeli
 • Akışkan yataklı

Sıvı Yakıtlı Buhar Kazanları

 • Motorin Yakıtlı
 • Fuel-Oil Yakıtlı

Gaz Yakıtlı Buhar Kazanlar

 • LPG yakıtlı Kazanlar
 • LNG (Doğalgaz) yakıtlı kazanlar